Velkommen til Nasjonalforeningen Askim og Omegn Demensforening.
Demensforeningen i Askim og Omegn, er underlagt NASJONALFORENINGEN for folkehelsen. Vi jobber for og med personer med demens og deres pårørende i hele Indre Østfold.
Pårørendeskole høsten 2019

Pårørendeskole høsten 2019

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Dette er et samarbeid mellom Askim, Eidsberg og Spydeberg kommune, og Nasjonalforeningen Askim og omegn demensforening. Tilbudet går ut til alle i Indre Østfold.

Kurset holdes på Fjellheim i Spydeberg kommune.

Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg.

5 kvelder kl. 18:00 til 21:00 på følgende tirsdager:

8., 15., 22., 29. oktober og 5. november

Kursavgift kr. 200,- pr deltaker eller kr. 350,- pr familie (inkluderer kursmateriale og enkel servering).  

For nærmere opplysninger kontakt:

Tina Hooper - Askim kommune tlf. 40 40 26 88

Anita Torp - Eidsberg kommune tlf. 69 89 87 48

Vibeke Nygaard - Spydeberg kommune tlf. 92 66 81 87

Nina Nesholen - Demensforeningen tlf. 45 60 05 06

  For påmelding kontakt:

Servicetorget Spydeberg kommune tlf. 69 68 20 00

Påmeldingsfrist: fredag 20. september 2019


Siden oppdateres!
Vårrengjøringen er i gang.  😀

Vi rydder, oppdaterer og tørker litt støv her inne.


Støtt oss med din Grasrotandel
Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping kan du støtte oss uten at det koster deg noe.

Tilknytt oss som din Grasrotmottaker, så mottar vi 5 prosent* av ALT du spiller for. Gratis for deg. Verdifulle penger for oss.

Du kan tilknytte oss hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspill!

Du finner oss med organisasjonsnummeret vårt:
997 234 243
Nasjonalforeningen Askim og Omegn Demensforening.

Les mer på grasrotandelen.no
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen. 
Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.


HVA GJØR VI MED PENGENE?

Vi i demensforeningen har mottatt penger fra Grasrotandelen. Disse ønsker vi at skal gå ut igjen til de som trenger det. Pengene kan søkes på av dagsentere, omsorgsentere ol. Pengene skal gå til små ting som er av stor betydning for de demente. For eksempel garn, spill, CD-spiller, bidrag til en tur, underholdning osv...
For å søke på disse pengene, send en mail til:  post@demensforeningeniaskim.info  

Informasjon:

Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner.   Demens kan skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. De fleste demensformer har en gradvis forverring. Omkring 70 000 personer i Norge lider av demens. Demens rammer flest eldre. 15 % av alle over 75 års alder er demente.

  Alderdommen fører med seg mange utfordringer. Tap av yrkesliv, status, familie og venner er noen eksempler. I tillegg kommer ofte helseproblemer og behov for støtte og hjelp. Det kan også være en belastning at eldres livserfaring sjelden blir etterspurt i vår tid. Mange opplever at påkjenningene tærer på selvfølelsen.

Når en person i tilegg får demens, med blant annet hukommelsestap blir det ofte vanskelig å ivareta sin identitet. Det blir naturlig å reagere med nedstemthet, depresjon og ønske om å trekke seg tilbake, isolere seg.

For å veie opp mot dette, er minnene fra livet vi har levd viktige. Når vi formidler minnene våre forteller vi andre om hvem vi er, og det styrker selvfølelsen. 


Hva er DEMENS.

Demens er en samlebetegnelse for en gruppe kroniske hjernesykdommer som opptrer hos eldre personer. Det var normalt før å bruke betegnelsen senil demens om sykdommen.

Ca. 60% av de som lider av demens har demens av Alzheimers type.  Sykdommen er oppkalt etter den tyske legen Alois Alzheimer som i 1907 beskrev forandringer i hjernen hos personer med demens. I de senere år har man funnet ut at utskillelsen av proteinet "beta amyloid" i og mellom nervecellene i hjernen, fører til at cellene slutter å virke som de skal og etter hvert dør.

Demens er ikke et resultat av høy alder alene, men rammer vanligvis gamle mennesker, man deler opp typen demens i en tidlig debut ( Oftes før fylte 65 år ). Her er det taleevnen og de praktiske ting som først rammes.  Sen debut ( Oftes etter fylte 65 år ). Denne rammer stort sett mentale evner som nærhukommelse og orientering først, og den demente svekkes også langsomt over flere år.

Vaskulær demens, rammes av ca. 30% av alle personer med demens, Årsaken til denne typen demens er blødninger og karskader i hjernen ( hjerneslag og såkalte drypp ). Denne type demens kan starte plutselig, og forverring av tilstanden kan komme i rykk og napp. Omtrent en av fem personer med demens lider av både Alzeimer sykdom og vaskulær demens samtidig.

Frontallappdemens, skader i pannelappen i hjernen, kan også ramme yngre personer helt ned i 30 til 50 års alderen. Karakteristiske symtomer er svekkelse av sosiale hemninger og ukritisk væremåte. Personer med frontallappdemens oppfører seg egosentrisk, og er først og fremst opptatt av å tilfredstille egne behov og kan virke hensynsløs på andre. Tilbaketrekning samt problemer med talen er også vanlig.

En annen og spesiell type demens er "Lewy legeme sykdom", Årsaken skyldes såkalte Lewylegemer i hjernen. Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symtomene:  Stivhet i armer og ben, treghet i bevegelsene, syns og hørselhallusinasjoner og periodevise vrangforestillinger. Symptomene ligner på Parkinsons sykdom.

Selv om vi fortsatt ikke har muligheter til å kurere demens, er lege undersøkelse og fastsettelse av diagnose viktig. Ikke minst fordi hukommelsessvikt og forvirring ikke alltid er symtomer på demens. Det finnes en rekke andre tilstander som kan føre til forvirring og som kan behandles. Demensliknende atferd kan opptre ved svikt i andre organer i kroppen. Dette gjelder skjoldbruskkjertelen ( for lavt stoffskifte ), hjertet, nyrene og vitaminmangel i blodet (Særlig vitamin B 12 ). Hvis uregelmessighetene blir oppdaget og behandlet, kan man helbrede lidelsen. Derfor er undersøkelse av hele kroppen viktig når hukommelsen svikter. Blødninger i hjernehinnene, svulster på hjernen og infeksjoner som tuberkolose, syfilis og aids kan gi grunnlag for demensutvikling dersom behandling ikke settes igang.

( Kilde, " Å leve med Demens " Boken kan kjøpes av lokalforeningen eller Nasjonalforeningen for folkehelsen ).

 

 


Fakta om DEMENS.

 

*
Demens er en samlebetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og medfører blant annet symptomer på hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endret adferd.

*
Demens fører til forandringer i hjernen, blant annet ved at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og hjerneceller dør.

*
Undersøkelser viser at om lag halvparten av personer med sikre tegn på demens er utredet og diagnostisert.

*
Tidlig diagnostisering er viktig for å utelukke annen sykdom, gi personer med demens og deres pårørende informasjon planlegge livet og søke hjelp i tide.

Nærmere 71 000 mennesker i Norge har demens.

Vi regner med at 140 000 nordmenn vil ha demens i 2040.

Mellom 70 og 80 av prosent av de som bor på sykehjem har en demenssykdom Over 30 000 personer med demens bor i eget hjem.

Det er cirka 280 000 pårørende i Norge som er berørt.

Den vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Over halvparten av de demenssyke har Alzheimers sykdom.

Demenssykdommen utvikler seg vanligvis langsomt, snikende de første år for så å bli helt hjelpetrengende. 10 -12 års fortøp er vanlig.

Demenssykdom forekommer sjeldent hos personer under 50 år.

Forekomst av demenssykdom er 2,1 % for aldersgruppen 70 – 74 år,
6,1 % for    aldersgruppen 75- 79 år, 17,6 % for aldersgruppen 80-84 år, 31.7 % tor aldersgruppen  85 – 89 år og 40,7 % for aldersgruppen over 90 år.

Det er ingen medikamenter eller behandling som kurerer sykdommen. I enkelte tilfeller kan medikamenter dempe symptomene. Forskningen på dette område er omfattene, og vi kan håpe at den vil frambringe legemidler eller behandlingsmetoder som har forebyggende eller helbredende effekt.

 *

 Det har de siste årene kommet noen medikamenter til behandling av Altzheimer sykdom. Disse legemidlene kan bedre symptomer eller forhindre forverring av symptomer en begrenset tid. Omkring halvparten av Altzheimer-pasientene har nytte av slike medikamenter.
*
Miljømessige faktorer er viktige og påvirker positivt evnen til å mestre.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Mona Enstad | Svar 30.04.2011 13.40

Flott at dere er på Torvet og informerer om en meget viktig sak som angår mange.
Lykke til.

Mona Enstad
Askim KrF

mona | Svar 17.02.2011 16.29

Takk for flotte sider som dere har. Takk også for at dere kom til Askim Krf og ga informasjon.
Mona

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.12 | 13:56

Beklager at jeg ikke har noe godt svar til deg. Og beklager at jeg må svare i tre meldinger. Var ikke plass til flere tegn i hver melding.

...
16.12 | 13:55

Vi har ei i styret som jobber i Spydeberg. Ellers er vi pårørende. Tror dette er noe du bør ta opp med for eksempel virksomhetsleder i din kommune.

...
16.12 | 13:54

Dette kan jeg dessverre ikke svare deg på Bjørg. Det er nok store forskjeller her fra kommune til kommune. Vi i Askim og omegn demensforening er bare frivillige

...
16.12 | 13:04

Hvilke metoder bruker helsevesenet for å gi en dement person sjanse til innsikt i egen situasjon, hvis han ikke selv opplever problemer av den typen som det er

...
Du liker denne siden