Planlagte møter

Demenskafè høsten 2015

LØRDAGSKAFÉ for personer med demens og deres pårørende. Lørdag 29. August kl. 11.00 – 13.30 på Kirkekroa (Normisjonen Askim) Det vil bli salg av kaffe og vafler. Visesang: Erik Hageler. Lørdagskafé er møtested der mennesker med demens er invitert til sosialt samvær sammen med sine pårørende eller en ledsager.
Har du en person med demens i familien? Eller er det noe du lurer på i forhold til demenssykdom? Har du behov for å treffe andre i samme situasjon, få råd og informasjon? Be gjerne med deg andre pårørende i din familie, eller andre du kjenner. Hjertelig velkommen!

2015


AKTIVITETSVENN
Vi i Askim og omegn demensforening er sammen med Trøgstad og Båstad Helselag i startgropa med "Prosjekt Aktivitetsvenn", som en av de første kommunene i Norge. Dette er et prosjekt finansiert av penger fra TV-aksjonen 2013. Sammen med en frivillig Aktivitetsvenn kan personer med demens få mulighet til en aktiv og innholdsrik hverdag. Alle som ønsker å bli Aktivitetsvenn får kurs, veiledning og oppfølging. Temaer for kurset er rollen som frivillig, demens, kommunikasjon, etikk og holdninger samt taushetsløfte. Kurset er for alle i Indre Østfold. Onsdag 4. og 11. mars kl 18:00 på Frivilligsentralen i Askim. Påmelding til post@demensforeningeniaskim.info eller på telefon 97487419 til Nina. Kurset er gratis.

Dag 1: 4. mars 2015, 18.00-21.00

- Nasjonalforeningen for folkehelsen og aktivitetsvennprosjektet

- Å være frivillig

- Taushetsplikt, etikk og verdighet

 

Dag 2: 11. mars 2015, 18.00-21.00

- Demens

- Kommunikasjon med personer med demens

- Veien videre som frivillig

 

Kurset er lagt opp med ulike caser til diskusjon, filmer og foredrag. Kurset er ikke bindende, og er ment til å gi informasjon til interesserte og nysgjerrige.


2015

Årsmøte / Åpent møte

Gilje i Askim onsdag 18. mars kl 18:00.
Foredrag ved Gunfrid Søby: Utfordringer i hverdagen for personer med demens og deres pårørende. Enkel servering. Gratis inngang.

Åpent møte

Marker tirsdag 5. mai (Sted og klokkeslett kommer)
Foredrag ved Peter Bekkhus Wetterberg, overlege på Hukomelsesklinikken ved Ullevål, Oslo universitetssykehus.

2015

LØRDAGSKAFÉ  

Kirkekroa (Normisjonen Askim)            

Lørdag 11. April kl. 11:00 - 13:30.     

Det vil bli salg av lapskaus og kaffe/saft.

Underholdning.                   

Tilbudet gjelder for alle som bor i Indre Østfold.

Lørdagskafé er møtested der mennesker med demens er invitert til sosialt samvær sammen med sine pårørende eller en ledsager.

Har du en person med demens i familien? Eller er det noe du lurer på i forhold til demenssykdom? Har du behov for å treffe andre i samme situasjon, få råd og informasjon.

Be gjerne med deg andre pårørende i din familie, eller andre du kjenner.

Hjertelig velkommen!

2015

LØRDAGSKAFÉ  

Kirkekroa (Normisjonen Askim)            

Lørdag 7. Februar kl. 11:00 - 13:30.     

Det vil bli salg av lapskaus og kaffe/saft.            

Musikk: Allsang på kroa!  

Tilbudet gjelder for alle som bor i Indre Østfold.

Lørdagskafé er møtested der mennesker med demens er invitert til sosialt samvær sammen med sine pårørende eller en ledsager.

Har du en person med demens i familien? Eller er det noe du lurer på i forhold til demenssykdom? Har du behov for å treffe andre i samme situasjon, få råd og informasjon.

Be gjerne med deg andre pårørende i din familie, eller andre du kjenner.

Hjertelig velkommen!
2014

LØRDAGSKAFÈ

Lørdag 6. desember blir det Lørdagskafè (Demenskafè) igjen. Et møtested der mennesker med demens er invitert til sosialt samvær med sine pårørende, venner eller en ledsager. Her treffes likesinnede til en hyggelig formiddag.
På Kirkekroa (Normisjonen i Askim)
Lørdag 6. desember klokken 11:00 til 13:30.


Det vil bli salg av grøt, kaffe og pepperkaker.


Svein Sydengen Duo vil underholde med trekkspill og sang.
Loddsalg.
   
   

      Tilbudet gjelder for alle som bor i Indre Østfold.Hjertelig velkommen!             

DEMENSKAFÈ

DEMENSKAFÈ
Lørdag 11. oktober starter vi opp med Indre Østfold's første Demenskafe. Et møtested der mennesker med demens er invitert til sosialt samvær med sine pårørende, venner eller en ledsager. Her treffes likesinnede til en hyggelig formiddag.
På Kirkekroa (Normisjonen i Askim)
Lørdag 11. oktober klokken 11:00 til 14:00.
Vi servere kaffe og vaffel.
Hjertelig velkommen!


Demenskafeen var vellykket. Bare positive tilbakemeldinger. Ny dato for kafe er lørdag 6. desember. På samme sted til samme tid.Mer informasjon kommer senere.

Alzheimerdagn på Askim Kino tirs 16. sept 2014.

Den internasjonale Alzheimerdagen   
markeres på Askim Kino 16. sept kl 17:30.

Askim og Omegn demensforening viser i samarbeid med
Askim Kino filmen  
GODE STUNDER 
Gode stunder – en film om å kommunisere med
personer med demens.
Når noen rammes av demens, kan familie og venner oppleve at det daglige samværet blir utfordrende.
Gode stunder sammen kan gjøre det enklere å bevare felleskapet og nærheten i familien.

Kveldens foredrag ved:

 Mona Bekkhus-Wetterberg 
Demenskoordinator i Bjerke bydel, Oslo

  Peter Bekkhus-Wetterberg 
Overlege ved hukommelsesklinikken på Ullevål.

 

«Når da blir nå. Å styrke minner for å bevare sitt selv»

 Enkel servering etter filmen. Bøsseinnsamling og loddsalg til
årets demens-aksjon.                      

      GRATIS INNGANG.

Denne uken gjennomføres også demensaksjon over hele landet. Kunne du tenke deg å hjelpe oss og gå med bøsse der du bor? Kontakt oss på post@demensforeningeniaskim.inf o eller ring 974 87 419 for nærmere avtale.

Tirsdag 29. april 2014. "Når hjernen svikter"

Åpent møte på Skautun i Rakkestad
tirsdag 29. april kl 19:00.
Tema ”Når hjernen svikter” ved Dr Lorentz Nitter.
Han er fastlege og sykehjemslege i Moss med mange års engasjement i demens.  
Foredraget hans omhandler demenssykdommer, symptomer og konsekvenser for den syke. Forløp, behandling og nyere forskning.
Det blir enkel servering og anledning til
samtale rundt småbord.

Man 24/3. "Pårørendes situasjon og oppgaver i ulike faser."

Mandag 24. mars kl 19:00  blir det åpent møte på Frivillighetens Hus (parkveien 1A) i Askim med tema ”Pårørendes situasjon og oppgaver i ulike faser.” Vi starter med et kort årsmøte etterfulgt av fire foredragsholdere. Pårørende Runar Dahl (ektefelle) og Nina Nesholen Furuseth (datter) forteller sin historie. Gro-Anne Skjørten (hjelpepleier i hjemmesykepleien i Askim) forteller om hjemmeboendes situasjon. Lise Kristiansen (leder på skjermet enhet ved Edwin Ruuds Omsorgssenter) forteller om overgangen fra hjem til institusjon. Begge sistnevnte er med i demensteamet i sine kommuner. Alle som er berørt av demens i familien og omgangskretsen eller i sitt arbeide, er velkommen. Det blir enkel servering og anledning til samtale rundt småbord.

Yngre demente 19. november 2013

YNGRE DEMENTE:

Tirsdag 19. november holder vi åpent møte på Edw Ruud kl 19:00. 

Psykolog Per Kristian Haugen kommer å prater om yngre demente og hvordan leve med yngre demente. Han er seniorforsker hos Aldring og Helse, nasjonalt Kompetansesenter,    og jobber med utredning og diagnostikk av yngre personer med demens .

Den Internasjonale Alzheimerdagen 2013

Den internasjonale Alzheimerdagen  
markeres på Askim Kino 21. sept kl 14:00

Askim og Omegn demensforening viser i samarbeid med Askim Kino filmen

AWAY FROM HER
En lavmælt og nydelig kjærlighetshistorie mellom godt voksne mennesker.

Filmens hovedpersoner, Grant ( Gordon Pinsent ) og Fiona ( Julie Christie ) har vært gift i over førti år, da de innser at Fiona lider av Alzheimer . Ekteskapet deres blir satt på prøve etter at Fiona flytter inn på et sykehjem hvor hun glemmer ektemannen fullstendig og begynner å ta seg av en annen pasient.

Faglig innslag av Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken på Ullevål.

Enkel servering etter filmen. Bøsseinnsamling og loddsalg til årets TV-aksjon.
               
GRATIS INNGANG.

2013

Tirsdag 16. april
Åpent møte klokken 19:00.
Tor Atle Rosness kommer og prater om yngre personer med demens og deres pårørende.
På Edwin Ruuds Omsorgsenter (storstua).

Tor Atle Rosness er lege og forsker med bred erfaring fra allmennmedisin og geriatri. Han tok doktorgrad i 2010 på flere forhold rundt yngre demente.


* Det er og planlagt en markeringa av den Internasjonale Alzheimerdagen. Tema og dato kommer senere.
* Pårørendeskole 2013 blir på høsten. Dato og sted kommer senere.

* Onsdag 13. mars
Årsmøte klokken 18:00
(Nytt styre er allerede bestemt. Det skal bare godkjennes på årsmøte.)

Etterfulgt av åpent møte klokken 19:00.
Kristin Borg kommer og prater om å leve med demens i familien.
På Edwin Ruuds Omsorgsenter. (Storstua)
Saksliste
        
1.     Konstituering
      
2.    
Godkjenning av årsmelding
     
3.    
Godkjenning av regnskap
     
4.    
Innkomne saker
     
5.    
Arbeidsplan
     
6.    
Godkjenning av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 26. februar. Vi har styrekandidater til alle verv.  Er det andre som ønsker å sitte i styret må dette innmeldes innen 26. februar. Hvis ikke skal de bare godkjennes de kandidatene vi har.

DEMENSAKSJONEN 2012

Den internasjonale Alzheimerdagen markeres
på Askim Kino 20. sept kl 18:30

Askim og Omegn demensforening viser i samarbeid med Askim Kino filmen

MIN ELSKEDE

MIN ELSKEDE er en vakker og ærlig film om å kjempe for kjærligheten - for alt den er verdt - når den utfordres av Alzheimers sykdom.

Vi blir kjent med tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes. Jan Henry fikk diagnosen Alzheimer i en alder av 51 år, og filmen følger paret gjennom et år med frustrasjon, gleder og sorger.

Enkel servering. Bøsseinnsamling til årets Demensaksjon. Inngang kr 75 pr pers.

Salg av boken ”Skynd deg og elske” til redusert pris.

Vi trenger bøssebærere til årets Demensaksjon i hele Indre Østfold. Kunne du tenke deg å buke en kveld eller to i ukene 38 og 39, kontakt Nina Furuseth på telefon 456 00 506 eller
e-post
nina.furuseth@svarstad.com

Får du ikke besøk av en bøssebærer kan du støtte på kontonummer 1644.08.46673 (Nasjonalforeningen for Folkehelsen) Merk innbetalingen Demensaksjon 2012.


PÅRØRENDESKOLE HØSTEN 2012
Sted:

Bystyresalen, Rådhuset

Askim kommune

 

5 onsdager fra kl. 18:00 – 21:00

Oppstart 10. oktober 2012.

 

Arrangør:

Demensforeningen Askim og omegn

Askim kommune

Eidsberg kommune 
Spydeberg kommune
 


Hva er pårørendeskole?

 

Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kjennskap om demens og hvilke følger dette kan ha for omgivelsene. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

 

Målet med pårørendeskolen er:

 

·       Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om og forståelse for demenssykdommene.

·   Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og i institusjon.

·   Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.

·   Å gi kunnskap om rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

        

 

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

 

DAG 1:   10. oktober

                ”Hva er demens?”    
              Symptomer–forløp - behandling - år
sak.
              Dr. Ask.

 

DAG 2:   17. oktober

                ”Kommunikasjon og erindring
                som metode.”

                Mona Bekkhus.

 

DAG 3:   31. oktober

”Å leve med en person med demens i familien”
”Mesting i hverdagen”

Pårørende Nina N. Furuseth og sykehusprest Sigmund Nakkim.

 

 

DAG 4:   7. november  
             ”Om bruk av tvang og medbestemmelse.
             
Hvordan takle hverdagen?

              Kirsti Solheim.

 

DAG 5:   14. november

               ”Hjelpemidler.”
               Ergoterapeut Inger Fraas, 
Eidsberg
kommune.
             
”Rettigheter og tilbud i kommunen.”
              Hvordan kontakte kommunen.
              Så lett men allikevel så vanskelig.
              Hilde Staum, Askim kommune.

 

Timeplan: 

 

18:00 – 19:00  Forelesning av fagpersoner og pårørende

                     om nevnte temaer.

 

19:00 – 19:30  Kaffe og kake.

 

19:30 – 21:00 Samtalegrupper.

 

 

Praktiske opplysninger:

 

Sted:                 Rådhuset Askim Kommune,  Bystyresalen.

 

Start:                10. oktober 2012

 

Varighet:          5 onsdager       

 

Tid:                    kl. 18:00 – 21:00

 

Pris:                   kr. 200,- pr deltaker
kr. 350,- pr familie.     
Betales kontant ved oppmøte.

 

Påmelding:     Innen 25. septemter 2012 til Servicetorget,
Askim
kommune på telefon: 69 81 91 00

                      
VELKOMMEN!

 

                                                          

Årsmøte og Kirsti Solheim

Årsmøte arrangeres på Edwin Ruuds Omsorgsenter (storstuen) tirsdag 27. mars klokken 18:00.

Saksliste
   1. Konstitutering
   2. Godkjenning av årsmelding
   3. Godkjenning av regnskap
   4. Innkomne saker
   5. Arbeidsplan / handlingsplan
   6. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. mars.

Har du lyst til å være med i styret?
Eller kjenner du en som kan tenke seg det?
Den foreslåttes villighet må være avklart.
Forslag på nye styremedlemmer sendes
Marit Haugteien, Katralveien 150, 1814 Askim
ma-haugt@online.no
98 68 31 96


Etter årsmøte, tirsdag 27. mars klokken 19:00, kommer Kirsti Solheim for å snakke om hvordan kommunisere med personer med demens.

Det er mye som kan gjøre kommunikasjon spesielt vanskelig for personer med demens. Kunnskap og gode råd kan hjelpe oss å leggge til rette for og bidra til best mulig kommunikasjon.

Kirsti Solheim er psykiatrisk sykepleier og har holdt foredrag og kurs om demens og demensrelaterte emner i mange år. Hun er en dyktig og inspirerende formidler.

Bruk av musikk i demensomsorgen

Tirsdag 21. februar 2012 klokken 19.00

Anders Rogg kommer til Edwin Ruuds Omsorgssenter, Storstua.

Tema for kvelden er:

BRUK AV MUSIKK I DEMENS-OMSORGEN 
 

 

Sang og musikk kan være til mye glede og hygge. Forskning viser også at musikk kan virke helsefremmende, og det har stadig blitt mer oppmerksomhet på bruk av musikk i eldreomsorgen. Musikken påvirker oss både følelsesmessig og kroppslig.                 
Anders Rogg skal snakke om hvordan sang og musikk kan påvirke eldre generelt og demente spesielt. Han er også opptatt av pårørendes betydning i dette.

Mye av sin erfaring har han fra syv års arbeid som heltids kulturleder ved Vålerengen bo- og servicesenter. Dessuten har han samarbeidet med Audun Myskja som er blant de mest skolerte innen musikkterapi i Norge. 

Anders Rogg er kjent av mange som sanger, musiker og skuespiller i Tramteatret, Riksteatret og Det Norske Teatret.  Siste årene har han vært én av syv skuespillere i «Evig Ung» der de spilte seg selv som demente og svært gamle.

Det blir anledning til å stille ham spørsmål. I tillegg holder han en mini-konsert på ca. 40-45 minutter.

Kvelden byr også på muligheter for samtaler med hverandre.

DEMENSAKSJONEN 2011

19 til 25 september arrangeres årets Demensaksjon.

Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff) arrangerer hvert år en bøsseaksjon der midlene går til forskning for å løse demensgåten, informasjon om sykdommen og lokale tilbud for pårørende og personer med demens.

Vi håper du tar oss vel imot hvis vi ringer på din dør.  🤩 

Vi tar gjerne i mot flere bøssebærere! Dere som ønsker å bidra på en dugnad for demenssaken, kan ta kontakt med Sidsel på tlf 90529896.

40% av pengene som samles inn i Østfold, går tilbake til lokalt arbeid. Det øvrige blir disponert av Nff sentralt og fordelt likt på forskning og opplysningsarbeid.Tema for årets aksjon er:
Et verdig liv med demens.


I Norge har 70.000 personer demens og tallet øker. Demens er en sykdom, og det kan ta tid å få en diagnose. Det anslås at ca. 280.000 nordmenn er berørt av sykdommen som pårørende. Behovet for forskning er stort, og det satses for lite fra det offentlige på dette feltet!


Kommer det ingen bøssebærer på døren din, er det mulig å støtte ved å sette penger inn på demenskontoen 1644.08.46673. 

Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september

Den Internasjonale Alzheimerdagen markeres med

SANG OG MUSIKK-KVELD

på Café Frikvarteret i Mysen 21. september kl 19.00

Gratis inngang. Enkel servering.

Sanger og musiker Sissel Kvambe skal underholde sammen med bassist Arild Evenby. De er godt kjent av mange i vårt distrikt. Sissel spiller gitar, munnspill og ukulele, synger, leder allsang og kommer med humoristiske innslag.De kaller programmet “Musikk og humor som helsemedisin”.

Demensforeningen håper mange kommer og får en hyggelig kveld. Ikke minst ønsker vi at personer med demens og deres familie og/eller venner får oppleve noe positivt sammen og ha en fin kveld. Det blir også her anledning til å støtte demensaksjonen.

Sissel Kvambe

PÅRØRENDESKOLE

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Dette er et samarbeid mellom Askim og omegn demensforening, Eidsberg, Askim og Spydeberg kommune – tilbudet går ut til alle i indre Østfold.

 

Kurset holdes på Edwin Ruuds Omsorgssenter i Eidsberg over 6 kvelder fra kl. 18:00 til 21:00 på følgende tirsdager:

 

11.okt., 18.okt., 25.okt., 1.nov., 8.nov., 15.nov.

 

Kursavgift kr. 200,- pr deltaker eller kr. 350,- pr familie (inkluderer kursmateriale og enkel servering).

 

For nærmere opplysninger kontakt

Marit Haugteien tlf 98683196,

Mona Bekkhus avd.sykepleier Spydeberg kommune, tlf 46905600,

Lise Kristiansen avd.sykepleier Eidsberg kommune, tlf 69898811.

 

For påmelding kontakt Servicetorget i Eidsberg kommune,

tlf 69702000.

 

Påmeldingsfrist: 30.09.11.


 

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

 

DAG 1:           11. oktober

                        ”Hva er demens?” Symptomer – forløp –

behandling – årsak. Hva vet vi i dag?

Dr. Bente Fredriksen Løken.

 

DAG 2:           18. oktober

                        ”Å leve med en person med demens i

                        familien.” Pårørende datter Nina N. Furuseth

                        forteller om sine opplevelser. Ser film ”På vei

                        bort”.

 

DAG 3:           25. oktober

                        ”Hjelpemidler.” Ergoterapeut Inger Fraas, Eidsberg

                        kommune.

”Rettigheter og tilbud i kommunen.”
            Hvordan kontakte
Kommunen,
            så lett men allikevel så vanskelig. Iren

                        Bjerkeli Wick, Eidsberg kommune.

                        ”Hjelpevergeordning.” SaksbehandlerHeidi Wiig og

overformynder Unni Gangnæs.

 

DAG 4:           1. november

                        ”Kommunikasjon og erindring som metode.”

                        Avdelingssykepleier Mona Bekkhus, Spydeberg    

                        kommune.

 

DAG 5:           8. november

                        ”Om bruk av tvang og medbestemmelse. Hvordan

                        takle hverdagen?” Sykepleier og høyskolelektor Kari

Lislerud Smedbye.

 

DAG 6:           15. november

                        ”Sorg og mestring.” Sykehusprest Sigmund Nakkim.

 

 

Program for 2011

Andre  halvår 2011

21. september er den internasjonale Alzheimerdagen
Det blir i år som i fjor (og tidligere år) bøsseinnsamling og opplysningskampanje, lokalt og på landsplan.


For høsten 2011 har vi ikke programmet klart ennå. Men vi planlegger Pårørendeskole. Det er en skole som alle kommuner skal ha innen 2015 i flg Demensplanen. Dette arrangeres gjerne i samarbeid med kommune(r) og demensforening. Det ser ut til å bli seks skolekvelder, der hver kveld har sitt tema. Med en foredragsholder i plenum og deretter samtaler i små grupper.
Mer informasjon om dette kommer senere.

Håper og at vi får til et temamøte høsten 2011. I tillegg til Pårørendeskolen.

Første halvår 2011


Tirsdag 8. mars på Løkentunet (kantina) kl 19.00
Temamøte med Erling Bonde (fra Brennpunkt)
Han skal fortelle om sine erfaringer som pårørende
* i den daglige omsorgen
* i møte med det offentlige hjelpeapparatet
* erfaringer med lover og regler i praksis
Erling Bonde er for mange kjent etter Brennpunkt-programmet i mai 2010 der han deltok sammen med sin kone som har demens.


Tirsdag 8. mars på Løkentunet (kantina) kl 18.00
Årsmøte for Askim og Omegn Demensforening
Egen  innkalling med saksliste og årsmelding er sendt alle medlemmer.


Tirsdag 12. april i Marker kl 19.00
Temamøte med Kirsti Solheim
Kirsti Solheim skulle vært på Løkentunet høsten 2010, men ble forhindret.
Hun kommer nå til Marker og skal snakke om hvordan vi møter, kommuniserer, legger til rette praktisk og miljømessig for en person med demens. Hun vil fokusere på en tilnærmingsmodell som kan være nyttig å ha med seg i samhandling mellom personer med demenslidelser, pårørende og helsepersonell, slik at hverdagen kan oppleves best mulig.

I tillegg vil hun si litt om hvordan pårørende best mulig kan leve med situasjonen og ta vare på seg selv.

Kirsti Solheim er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun har undervist om demens i mange år, og skrevet flere lærebøker om tema.


For høst halvåret 2010 er følgende forløbig planlagt:

Første møte er Tirsdag 31 August Kl. 19.00 på
Løkentunet.
Der kommer allmennlege og psykiater, Tore Ask for å prate om tema "Hva er Demens"
Dette omhandler opplysninger om sykdommen Demens og er svært nyttig for dem som vil lære mere om sykdommen.

Den 22 september arrangeres møte for alle interiserte, hvor Kirsti Solheim kommer for å snakke om tema:

Å bidra til "Gyldne øyeblikk" for personer med demens og for pårørende.

Om hvordan leve med en demenssyk, og møte symptomer og problemer.
Om kommunikasjon, hvordan ta vare på seg selv som pårørende mm.
 
Kirsti Solheim er psykiatrisk sykepleier. Har selv arbeidet med personer med demens, skrevet lærebok om demens og i mange år holdt kurs og foredrag.
 
Tirsdag 30.november på Askim Kro klokken 17.30. 
For personer med demens og pårørende.
Hyggelig samvær med varm mat, sang og musikk. Sissel Kvambe blir med. Kroner 70 pr pers. Påmelding innen 23 november til Iren 92 68 44 71 eller Nina 456 00 506
Beklager. Hyggekvelden er avlyst pga for få påmeldte. Vi håper å få til en hyggekveld ved en senere anledning.


Nytt styremøte er bestemt den 31 August og her vil fremtidig arbeide i høst bestemt, har du forslag til hva kan du sende oss post i postkassa vår.

 

  Videre har vi som mål å stille mannsterke m/ kvinner opp om innsamlings aksjonen i forbindelse med  DEMENSDAGEN den 21/9-2010

Samtidig håper og ønsker vi at flest mulig av våre medlemmer kan ta å gå en tur denne dagen med våre innsamlingbøsser, skulle dere være forhindrett i å gå kan du kansje stå ved et av de lokale kjøpesenter.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

iren lindseth | Svar 12.07.2010 11.51

mye fin informasjon

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.12 | 13:56

Beklager at jeg ikke har noe godt svar til deg. Og beklager at jeg må svare i tre meldinger. Var ikke plass til flere tegn i hver melding.

...
16.12 | 13:55

Vi har ei i styret som jobber i Spydeberg. Ellers er vi pårørende. Tror dette er noe du bør ta opp med for eksempel virksomhetsleder i din kommune.

...
16.12 | 13:54

Dette kan jeg dessverre ikke svare deg på Bjørg. Det er nok store forskjeller her fra kommune til kommune. Vi i Askim og omegn demensforening er bare frivillige

...
16.12 | 13:04

Hvilke metoder bruker helsevesenet for å gi en dement person sjanse til innsikt i egen situasjon, hvis han ikke selv opplever problemer av den typen som det er

...
Du liker denne siden