Den gode dagen.

 

Demensplan 2015 – den gode dagen

Et sammendrag                                                                

 

 

Videreutviklingen av demensomsorgen i Norge bygger på to sentrale dokumenter - "Demensplan 2015" og "Glemsk, men ikke glemt". Demensplan 2015 er regjeringens 10-årige handlingsplan for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, og er en delplan av Omsorgsplan 2015. Til grunn for Demensplan 2015 ligger en erkjennelse av at dagens omsorgstjeneste ikke i tilstrekkelig grad er bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. Det er nødvendig med endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse, organisering og fysiske utforming.

Ansvaret med å gjennomføre handlingsplanen ligger hos kommunene. Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at personer med demens og deres pårørende får et bedre tilbud i sitt lokalmiljø. For å forstå regjeringens satsning på demensomsorgen,

er det viktig å kjenne til prinsippene og satsningsområdene i Demensplan 2015.

 

Dette er et sammendrag av innholdet i Demensplan 2015.   

 

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelsen for en gruppe hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder. En rekke forandringer i hjernen fører til gradvis tap av mental kapasitet. Alzheimer er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 60-70 prosent av de som blir syke.

 

Demens har symptomer som:

 • Hukommelsessvikt
 • Sviktende språkfunksjon
 • Personlighetsendringer
 • Angst og depresjoner
 • Problemer å utføre praktiske handlinger
 • Problemer med å gjenkjenne gjenstander

  

Visste du at:

 • 70 000 personer har diagnosen demens
 • 10 000 personer rammes hvert år
 • 250 000 personer er berørt av sykdommen
 • 1500 under 65 år har diagnosen demens
 • Ca 33 000 demenssyke bor i eget hjem
 • 40,7 % av personer over 90 år utvikler demens
 • Antallet personer med demens vil fordobles innen 2040

 

     

Grunnleggende prinsipper for en

bedre demensomsorg:

 

ü         God demensomsorg er god omsorg for alle

ü         Åpenhet og inkludering

ü         Helhetlige og sammenhengende tiltakskjeder

ü         Verdighet og respekt

 

 

 

 

Hovedsatsningsområdene:

 

Økt dagaktivitetstilbud / tiltak for pårørende:

Spesielt tilrettelagte dagtilbud er en måte å tilrettelegge tjenester på, et godt tilbud for personer med demens og en hensiktsmessig avlastning for pårørende. I tillegg er det kostnadseffektivt. Tilbudet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager.

Rundskriv I-5/2007 ”Aktiv omsorg” legger spesiell vekt på betydningen av dagaktivitetstilbud for personer med demens.

¼ av norske kommuner har i dag et dagtilbud for personer med demens.

6,5 % av alle hjemmeboende med demens har et tilrettelagt dagtilbud.

 

Det er de pårørende som oftest observerer de første atferdsendringene, får mistanke om sykdom, blir konfrontert med den sykes angst og usikkerhet og må søke medisinsk hjelp og bistand for personen som har demens. Mange pårørende føler at dette blir en for stor belastning for dem. De nærmeste skal nås gjennom egne pårørendeskoler og samtalegrupper i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

Flere tilrettelagte botilbud – smått er godt :

80 % av de som bor i sykehjem har en demenslidelse.  Dette innebærer at rundt 30 000 plasser i sykehjem er belagt med personer med demens, mens bare en liten andel av disse plassene er tilrettelagt for denne gruppen.

Små bokollektiv, avdelinger med aktivitetsmuligheter og direkte tilgang til tilrettelagte utearealer gir en bedre hverdag for beboere.

Husbankens nye tilskuddsordning legger til rette for at sykehjem og omsorgsboliger som bygges og moderniseres blir tilpasset og tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.

 

Økt kunnskap og kompetanse:

Demenssykdommer er ofte forbundet med skam, skyld og sosial tilbaketrekking. Det trengs å informere ut til personer med demens, pårørende og allmennheten om hva sykdommen demens er.

Den medisinske kompetansen skal styrkes både lokalt og ved tettere oppfølging fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder diagnostisering og behandling.

Forskning skal gi økt kunnskap om årsak, sykdomsutvikling og behandlingsformer.

 

 

 

Litteratur:

Demensplan 2015 – den gode dagen, delplan til Omsorgsplan 2015

Omsorgsplanen 2015, stortingsmelding nr. 25 , ”Mestring, muligheter og mening.”

Rapport AS -1486 ”Glemsk, men ikke glemt.” Sosial – og helsedirektoratet.

 

 

www.nasjonalforeningen.no

www.helsedirektoratet/helseogomsorg

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Mona Enstad | Svar 24.11.2010 17.58

Flott side med mye fin informasjon.
Mona Enstad

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.07 | 13:03

Bilder er i hvert fall veldig nyttig når man har en demenssykdom. De kan bringe fram minner. Minnealbum med bilder og utfyllende tekst er nyttig for den syke.

...
09.07 | 12:25

Lurer på om bilder kan være en medvirkende årsak til alzheimer/demens? Da man evt bruker mindre av hjernen for å huske minner, blar bare i albumet for å huske.

...
02.04 | 00:55

Mener at denne boksen selges på Enklere Liv om dere vil prøve. Du kan og spørre i kommunen om de har en sånn. Man får jo bare ja elle nei.

...
02.04 | 00:54

Det finnes en boks som piper fram til tabletten er tatt ut av boksen. Det betyr ikke at tabletten blir tatt om det er en demenssyk som skal passe på dette selv.

...
Du liker denne siden