Nyheter og opplysninger fra NASJONALFORENINGEN.
Landsmøte 2010

Fokusert handlingsprogram

Nasjonalforeningens landsmøte, vedtok nytt handlingsprogram for perioden 2010-2014. I det nye handlingsprogrammet er antallet merkesaker konsentrert til to: hjerte- og karsykdommer og demens.

LANDSMØTET: Nasjonalforeningens leder John. K. Kjekshus ved talerstolen

I tråd med organisasjonens hundreårige historie, vil Nasjonalforeningen fortsatt rette sitt forebyggende og helsefremmende arbeid mot flere aldersgrupper; barn, unge, voksne og eldre. Organisasjonen vil fortsette arbeidet for å finansiere forskning i forhold til de to store folkehelseutfordringene, hjerte- og karsykdommer og demens. Det vil også satses på helsepolitisk påvirkingsarbeid i forhold til de to hovedsakene.

Lokal innsats

Nasjonalforeningens lokallag driver et allsidig helsefremmende arbeid. De tilbyr aktiviteter og helseinformasjon til barn, voksne, eldre, personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningens lokallag, eldresentre og frivilligsentraler skaper trivsel og gode møteplasser i eget nærmiljø. Denne innsatsen er verdifull for folkehelsen og lokalsamfunnet, og vil fortsatt være grunnpilaren i det frivillige arbeidet.


Resolusjoner fra landsmøtet

Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte, som er samlet i Oslo 18.-20. juni, har fattet tre resolusjoner.

AVSTEMMING: Landsmøtet vedtok tre resolusjoner for neste periode.
Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen krever lovfesting av dagaktivitetstilbud til personer med demens. Samtidig krever vi at alle demenssyke som har behov for en tilrettelagt sykehjemsplass i sin kommune, får det. Demens er og vil være en av fremtidens største helseutfordringer. Over 70 000 mennesker i Norge er rammet av demens, og dette tallet vil fordobles de neste 30 årene. I dag har under 20 prosent av personer med demens et tilbud som er tilpasset deres behov. Det er stor mangel på sykehjemsplasser og dagtilbud, og det er for liten kunnskap om demens blant helsepersonell. Personer med demens er en sårbar og underprioritert gruppe i helsevesenet. Vi krever at regjeringen tar i bruk sterkere statlige styringsmidler, og følger opp Demensplan 2015 med penger og lovpålegg. Samtidig må kommunene ta sitt ansvar, og følge opp og prioritere denne utsatte gruppen ved å opprette dagaktivitetstilbud og bygge tilrettelagte sykehjemsplasser.

Forebygging

Den positive nedgangen i hjerte- og karsykdommer de siste 30 årene er i ferd med å snu, spesielt i utsatte grupper. Nasjonalforeningen for folkehelsen krever derfor at myndighetene setter i verk flere konkrete tiltak for å få folk til å spise sunnere og være i mer fysisk aktivitet. Tiltakene må innrettes slik at de utjevner de store sosiale ulikhetene innen helse.

  • Nøkkelhullsmerking av mat er et positivt tiltak som kan bidra til å endre folks kostvaner. Dessverre er denne sunne maten ofte dyrere enn mer usunn mat. Nasjonalforeningen krever derfor at myndighetene gjennom prispolitiske virkemidler, som for eksempel momsfritak, bidrar til at alle, uavhengig av inntekt, kan kjøpe sunn mat.
  • Dagens barn står i fare for å bli den første generasjon som lever kortere enn sine foreldre på grunn av økt vekt, dårlig kosthold og for lite fysisk aktivitet. Nasjonalforeningen krever derfor at alle barn må få gratis frukt og grønt i skolen, og at alle barn må få en time fysisk aktivitet hver dag i skoletiden.
  • Det er aldri for sent å forebygge. Det er mye å hente, både for samfunnet og for den enkelte, gjennom tiltak som gir økt fysisk aktivitet og som hindrer feil- og underernæring hos eldre. Eldresentrene er gode forebyggende arenaer for dette, og Nasjonalforeningen krever en lovfesting av eldresentre, slik at alle kommuner har dette tilbudet.


Forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen krever økt offentlig satsning på forskning innen hjerte- og karsykdommer og demens.

  • Hjerte- og karsykdommer
    Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Mange lever med en hjerte- og karsykdom, og flere vil det bli i årene fremover. Dødeligheten av disse sykdommene har sunket, men nedgangen kommer ikke alle grupper til gode. Gapet mellom høyt og lavt utdannede øker. Til tross for dette, er bevilgningene til forskning på hjerte- og karsykdommer kun en tredjedel av hva som bevilges til kreft og psykisk helse. Nasjonalforeningen krever at bevilgningene til forskning på hjerte- og karsykdommer økes kraftig.
  • Demens
    Demens er en av fremtidens største helseutfordringer. Sykdommen medfører over tid tap av alle ferdigheter. Antallet personer med demens vil dobles de neste 30 årene. Om vi ikke lykkes i å finne bedre behandling for demens, vil det føre til store belastninger for samfunnet og de som rammes. Til tross for dette bevilges det svært lite penger til forskning på demens. Nasjonalforeningen krever at bevilgningene til årsaksforskning og nye behandlingsformer på demens økes kraftig.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.07 | 13:03

Bilder er i hvert fall veldig nyttig når man har en demenssykdom. De kan bringe fram minner. Minnealbum med bilder og utfyllende tekst er nyttig for den syke.

...
09.07 | 12:25

Lurer på om bilder kan være en medvirkende årsak til alzheimer/demens? Da man evt bruker mindre av hjernen for å huske minner, blar bare i albumet for å huske.

...
02.04 | 00:55

Mener at denne boksen selges på Enklere Liv om dere vil prøve. Du kan og spørre i kommunen om de har en sånn. Man får jo bare ja elle nei.

...
02.04 | 00:54

Det finnes en boks som piper fram til tabletten er tatt ut av boksen. Det betyr ikke at tabletten blir tatt om det er en demenssyk som skal passe på dette selv.

...
Du liker denne siden